...Nejlepším přítelem člověka je reprák!...

d(^_^)b...d(^_^)b...d(^_^)b....d(^_^)b.....d(^_^)b.....d(^_^)b.....d(^_^)b.....d(^_^)b ██ ▇ ▆ ▅ ▄ ▃ ▂♥__▇ T ▇ E ▇ C ▇ H ▇ N ▇ O ▇__♥▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ ██.

Moja dedinka - Oščadnica

Malo by tam byť všetko popísané o nej.
OSÍDĽOVANIE

Obyvateľstvo začalo územie Oščadnice osídľovať až v 15. až 16. storočí. Prvé sčítanie ľudu v Oščadnici prebehlo v roku 1784, kedy mala naša obec 1929 obyvateľov. Od tohoto obdobia počet obyvateľov neustále narastal, v 19. storočí sa pohyboval okolo hodnôt 2000 – 3000 obyvateľov. Začiatkom 20. storočia bol počet obyvateľov vyšší ako 3000, v polovici 20. storočia viac ako 4000, roku 1970 bol počet obyvateľov 5415 a odvtedy len mierne stúpa.
V súčasnosti má Oščadnica viac ako 5700 obyvateľov.Je viac ako 12 km dlhá a je rozloha je 59 km2.
HISTÓRIA
Oščadnica sa nachádza v kraji nazývanom Kysuce, ktorý sa rozprestiera na severovýchode Slovenska. Je to pohraničná oblasť, susedí s Poľskou republikou a Českou republikou.
Dolné Kysuce majú svoju históriu bohatšiu a dlhšiu, naopak horné Kysuce boli osídľované neskôr a teda aj ich história je kratšia a pomerne málo preskúmaná. Obec Oščadnica sa nachádza na severe horných Kysúc.
Hoci stopy ľudskej činnosti na území horných Kysúc siahajú do dávnejšej minulosti, trvalejšie osídlenie človekom a výraznejšie zásahy do územia však prakticky začínajú až v 14. storočí.
Medzi prvé dediny založené v 14. až 15. storočí patrili Krásno (nad Kysucou) a Klubina, ktoré dnes ležia v susedstve Oščadnice. Boli to dediny v severnej časti Trenčianskej stolice založené na zvykovom a valašskom práve. Početné valašské obyvateľstvo už koncom prvej polovice 16. storočia malo pre feudálov tejto oblasti značný ekonomický význam. V tomto období majitelia hradu Strečno a zámkov v Budatíne a Bytči v snahe rozmnožiť svoje príjmy povolávajú ďalších osadníkov podľa tzv. valašského práva. Noví obyvatelia postupne klčujú a vypaľujú lesy nielen v údolí Kysuce ale, ale aj jej prítokov a usadzujú sa po okolitých úbočiach a dolinách. Tak vzniká roztratené kopaničiarske osídlenie, ktoré je typické pre Kysuce až dodnes. O tom, že toto obyvateľstvo malo pre feudálov význam svedčia aj údaje zo sporu (1536) medzi Mikulášom Kostkom, majiteľom Strečna a Lietavy a Suňogovcami z Budatína. V spore išlo o dávky valachov, ktorí chovali ovce v lesoch „Radicze“. Les Radicze ako vyplýva z metačnej listiny z roku 1540 predstavoval oblasť severne od rieky Bystrica po Poľské a sliezske hranice. V uvedenej metačnej listine sa okrem Klubiny spomínajú hole Zborov, Diedová (Dedová), Blasovicz (Blažejov). S istotou sa dá povedať, že bývalí valasi spod Diedovej založili osadu Zadedová (v katastri obce Oščadnica).
V r.1579 písal Suňog z Budatína sťažnosť těšínskemu kniežaťu Václavovi, v ktorej sa hovorí, že jeho poddaní na gruntoch „Ošťednici“ zajali dobytok a preto ho žiada vrátiť. Z dokumentov z roku 1583, 1584 vyplýva, že tu existovali viaceré valašské salaše sústredené na miestach ako Bystrica, Zborov, Kalinov, Oščadnica, Javorské. V r. 1584 sa uvádza spor medzi rúbaním dreva a zaberaní pozemkov medzi Oščadnicou a Zborovom. Oščadnica vznikla ako samostatná dedina z rozptýlených valašských osídlení v prvej polovici 17. storočia na území strečianskeho panstva, ale už v druhej polovici 17. storočia patrí budatínskemu panstvu. Roku 1658 mala názov Podjavorské a od roku 1712 Oščadnica. Ako sa uvádza v Kronike obce: „ jej meno samo osvetľuje pôvod názvu dediny. Domy sú drevené, časom sčernelé a názov akiste pochádza od začernelých, dymom ošľahaných, očadených drevených stien a striech domov tejto chudobnej obce“.


www.oscadnica.sk

www.velkaraca.sk Sme občianskym združením podporujúcim rozvoj cestovného ruchu v obci Oščadnica a v medzinárodnom lyžiarskom stredisku Snowparadise Veľká Rača Oščadnica respektíve letnom zábavnom parku Sunparadise Veľká Rača Oščadnica. Na našich stránkach môžete nájsť aj množstvo informácii o obci, pamiatkach, okoli, typy na výlety a samozrejmosťou sú kontakty na ubytovanie, ktoré Vám dokážu ponuknuť kvalitné služby v blizkosti Veľkej Rače. VEĽKÁ RAČA-Pohorie: Kysucké Beskydy Nadmorská výška: 630 - 1050 m Hodnotenie: ***** Počet lanoviek/vlekov: 3/3 Počet zjazdoviek: 13 Dĺžka zjazdových tratí: 14 km Obtiažnosť: Ľahká/stredná/ťažká 7/4/2 Prepravná kapacita: 9700 os/h Zasnežovanie: 14 km Dĺžka bežeckých tratí: 10 km Večerné lyžovanie: áno Cena lístkov (denný): 680-730, 470-500 detský

Nový příspěvek

urad.jpg

Úrad práce v centrume

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.